กฏและกติกาของงาน Starcraft II – Queen of Blades Tournament

1.การ Coaching
1.1ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คนนั้น จ้องได้รับการเข้าฝึกฝนจากทีมโค้ชโดยแบ่งออกเป็น ทีมละ 5 คนจำนวน 2 ทีมและทีม 6 คนจำนวน 1 ทีม ระยะเวลาในการฝึกฝนคือ 6 สัปดาห์
1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกเผ่าที่ตัวเองจะเล่น1เผ่า ไม่สามารถเลือก Random ได้
1.2 โค้ชและผู้เข้าแข่งขันต้องรับการฝึกอย่างน้อยวันละ2 ชั่วโมง
1.3 หากผู้เข้าแข่งขันต้องการโค้ชนอกเวลาสามารถติดต่อได้ที่ admin การแข่งขัน

2.การแข่งขัน
2.1 ในรอบ 16 คนการแข่งขันจะเป็นแบบ Swiss round โดยการใช้กฎ Best of 3
2.2 ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลือกเผ่า Random ได้
2.3 Map ที่ใช้ในการแข่งขันให้ใช้ Map pool ของ 2018 Season1 Map แรกที่ใช้ในการแข่งขันคือ Black Pink
2.4 ผู้แพ้ในเกมก่อนหน้ามีสิทธิ์เลือก Map ในการแข่งต่อไป
2.5 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนมากสุด 2 คนในแต่ละสายมีสิทธิได้ไปแข่งต่อรอบ Offline
2.6 ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิมาช้าได้ไม่เกิน 15นาที หากเกิดจะถูกตัดสิทธิในการแข่ง
2.7 กรณีมีการหลุด ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ระบบ Resume จาก replay โดยมีการ Roll back 10 วินาที จาก ช่วงเวลาที่หลุด

3.Offline day
3.1.การแข่งขันจะเป็นรูปแบบ Best of 5 Single Elimination
3.2. การแบ่งสายผู้เล่นที่มาจากสายเดียวกันจะไม่มีสิทธิได้เจอกัน

4. Reward
4.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับ 5-8 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท อันดับ 3-4 จะได้รับเงินรางวัลคนละ 2,500 อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 อันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 และ Notebook จาก ACER และได้รับฉายา Queen of Blades แห่งประเทศไทย
4.2 ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ของสมนาคุณ จาก Blizzard

5.การ Streaming
5.1 ผู้เข้าแข่งขันท่านใดมี Channel สามารถสตรีมได้
5.2 Channel ของผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการจากโปรโมทจากสื่อต่างๆ
5.3 ในระหว่างอาทิตย์จะมีการ Stream การสอนวนเวียนไปในแต่ละทีม

*กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นเด็ดขาด

Facebook Comments