Sea (ประเทศไทย) สืบสานแนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของในหลวง ร.9

ของขวัญจากพ่อ

วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ TCDC  Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นนำ ที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น Garena,  Shopee และ AirPay  สานต่อกิจกรรมประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ ของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad)  เป็นปีที่ 2 โดยมีรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 287ทีม จากหลากหลายสาขาอาชีพ หัวข้อการประกวดในครั้งนี้คือ “ จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ” เพิ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ต่อเติมความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พัฒนาในรูปแบบของบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และยังร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการต่อยอดบอร์ดเกม ลงสู่ดิจิทัลเพื่อกระจายการเรียนรู้ไปในวงกว้าง

Sea Thailand ของขวัญจากพ่อ

ในปีแรกของโครงการ “ ของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad) ” Sea (ประเทศไทย) ได้นำผลงานของทีมผู้ชนะมาต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Box Set และยังส่งมอบไปยังโรงเรียนต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นได้อัพโหลดผลงานรูปแบบ Print & Play ให้ไปโหลดเล่นกันบนเว็บไซต์ และมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 11,141 ครั้ง สำหรับการต่อยอดความสำเร็จของใครงการฯ ในปีนี้ ผลงานบอร์ดเกมของทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับการผลิตเป็นชุด Box Set เพื่อมอบเป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ และร้านบอร์ดเกม รวม 100 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ Sea (ประเทศไทย) ยังร่วมมือกับพันธมิตรมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อต่อยอดผลงานของ ผู้เข้าแข่งขันเป็นบอร์ดเกมดิจิทัล ซึ่งมีทั้งเล่นผ่านเว็บไซต์ และ มือถือ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในวงกว้าง

Sea ของขวัญจากพ่อ ปี2

สำหรับปีนี้หลักจากคัดเลือกทีมจำนวน 10 ทีม จากทั้งหมด 287 ทีม Sea (ประเทศไทย) ได้พาผู้เข้าแข่งขันลงพื้นที่ไปศึกษาการจัดการน้ำในชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม หลังจากลงพื้นที่หลายทีม มีวิธีคิดการคิด การวางแผนในบทบาทต่างๆที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะในหน้าที่ของผู้นำชุมชน เกษตรกร ผู้สนับสนุนโครงการ ทำให้ตัวเกมเกิดการวางแผนตั้งรับ แก้ไขและป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ชนะเลิศอันดับ 1 ของขวัญจากพ่อ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Lunar Gravity จากผลงานเกม Riverbank เกมเพลย์ ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นผู้นำชุมชนที่จะต้องแก้ปัญหาการจัดการน้ำจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และแก้ปัญหาการใช้น้ำที่ขาดความยั้งคิดของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากต้องวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปียังจะต้องเรียนรู้ถึงผลกระทบของการใช้น้ำแบบไม่คิด

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศ อันดับ 1 – ทีม The 3 Marketeers จากผลงานเกม ใต้ร่มพระบารมี กับรูปแบบเกมที่ต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ กับภาระกิจตามหาทรัพยากรต่างๆ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำที่เผชิญอยู่ นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่สอดแทรกเป็นตลอดการเล่น 

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ทีม BRD จากผลงานเกม หยดน้ำ กับการสวมบทบาท เกษตรกร ที่จะต้องบริหารทรัพยากรต่างๆ ทั้ง ที่ดิน น้ำ พืช และสัตว์ ให้ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูให้น้อยที่สุด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบ “โคก หนอง นา”  

ที่2 ของขวัญจากพ่อ

รองชนะเลิศ อันดับ 3 – ทีม Hooman house Chiangmai ผลงานเกม สายน้ำ เกมที่ให้ผู้เล่นช่วยกันวางแผนควบคุม จัดการน้ำ ด้วยการจำลองปริมาณน้ำในแต่ละฤดู ให้มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมและเพียงพอ   ต่อการทำเกษตรในแต่ละรอบ

นอกจากบอร์ดเกมรูปแบบ Box set ที่จะถูกส่งมอบให้โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และร้านบอร์ดเกม ทั่วประเทศไทย และบอร์ดเกมดิจิทัลที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ผู้สนใจยังสามารถดาวน์โหลดบอร์ดเกมรูปแบบ Print & Play ได้ที่เว็บไซต์ www.seathailand.com/giftsfromdadมาเล่นกันได้นะครับ

Facebook Comments