Home Tags Shooting

Tag: Shooting

นักฆ่ามือใหม่ต้องรู้! Tips and Tricks สำหรับผู้เล่น Zula Online หน้าใหม่

สำหรับผู้ใหม่ในโลกของ Zula Online นอกจากเรื่องการศึกษาแผนที่ต่างๆ แล้ว อย่างซุนวูว่า ”รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” แต่จะไปชนะได้ยังไง ถ้าคุณไม่มีอาวุธ

MOST POPULAR

FEATURE